אוריגמי של תות שדה

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תות שדה :

אוריגמי של תות שדה

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu