אוריגמי של תפוח

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של תפוח :

אוריגמי של תפוח

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu