אוריגמי חמניות

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי חמניות :

תרשים של אוריגמי חמניות , שלב 1

תרשים של אוריגמי חמניות , שלב 2

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu