אוריגמי של לוטוס

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של לוטוס :

אוריגמי של לוטוס, שלב 1

אוריגמי של לוטוס, שלב 2

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu