אוריגמי של עלה גינקו

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של עלה בילובה :

אוריגמי של עלה גינקו

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu