אוריגמי של עלה האדר

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של עלה האדר :

אוריגמי של עלה האדר

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu