אוריגמי של עלים קטנים של מייפל

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של עלים קטנים של מייפל :

תרשים של אוריגמי של עלים קטנים של מייפל, שלב 1

תרשים של אוריגמי של עלים קטנים של מייפל, שלב 2

תרשים של אוריגמי של עלים קטנים של מייפל, שלב 3

תרשים של אוריגמי של עלים קטנים של מייפל, שלב 4

תרשים של אוריגמי של עלים קטנים של מייפל, שלב 5