כללי כתיבה סיניים

הנה שבעההכללים הבסיסיים של סדר שבץבאופי סיני :

לצייר אופקי ראשון לאחר מכן אנכי.

למתוח את הקו כלפי מטהלשמאל ולאחר מכן בצד הימין.

לכתוב כלפי מטה.

לכתוב משמאל לימין.

עקוב אחר משיכות חיצוניות לפני שבץ פנים.

לסגור לאחר מילויהמסגרת.

כאשרדמות היא סימטרית , התחקותקו האמצע ראשונה.

הדמות הסינית שכתובבכיכר דמיונית , מבלי שהשלים את הכיכר באופן מלא.

יופי תלוי במידה רבהבטיבו של האיזון בתוך הריבוע. לתרגל קליגרפיה , דגמים סיניים להשתמש רשתות שונות שבהם הם לעקוב אחרהתווים : לראות את הדגמים השונים של רשת.