כמובן סיני , שיעור 1 : דיאלוג

הנההדיאלוג של הקורס הסיני הראשון. הוא כולל ביטויים סטנדרטיים. אז אתה צריך ללמוד אותו בעל פה. הרכבת ראשון לחזור עליה בעל-פה ולאחר מכן לתרגם את זה מסינילאנגלית , אזמדמויותלPinyin ולבסוף לתרגם את זה מאנגלית לסינית ( תוויםוPinyin ).

הקלטה שלהדיאלוג :

הדיאלוגבתווים :
你好。
你好吗?
我很好,谢谢,你呢?
我不好。
再见。

הדיאלוגבPinyin :
Nǐ hǎo.
Nǐ hǎo ma ?
Wǒ hěn hǎo, xièxie, nǐ ne ?
Wǒ bù hǎo.
Zàijiàn.

התרגום שלהדיאלוג :
שלום.
אתה בסדר ?
אני בסדר תודה, ואתה ?
אני לא מרגיש טוב.
הֱיה שלום.

← דף קודם - סיכום - העמוד הבא →