שיעור סיני 2 : סינתזה של אוצר מילים

老师 lǎoshī : פרופסור , מורה

同学 tóngxué : תלמיד , כיתה

men :הרבים

我们 wǒmen אנחנו

你们 nǐmen : לך

他们 tāmen : הם

: גם

qǐng : מזמין , בבקשה

zuò : לשבת

不客气 bú kèqi : בבקשה

对不起 duìbùqǐ מצטער

没关系 méi guānxi זה שום דבר, זה לא משנה

← דף קודם - סיכום - העמוד הבא →