Origami av små blader av lønn

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av små blader av lønn :

Diagram av origami av små blader av lønn, etappe 1

Diagram av origami av små blader av lønn, etappe 2

Diagram av origami av små blader av lønn , scene 3

Diagram av origami av små blader av lønn, stadium 4

Diagram av origami av små blader av lønn, scene 5