Origami chińskiego kopercie

Oto poszczególne etapy do osiągnięcia origami chińskich kopercie:

Origami chińskiego kopercie