Marouflage v obrazoch

Obrázok marouflage : dať lepidlo
Dajte lepidlo

Obrázok marouflage
Vytrite do sucha tabuľky okolo listu papiera

Obrázok marouflage
Položte svoju prácu suchým štetcom

Obrázok marouflage
Chráňte svoju prácu pomocou suchého list papiera a vyrovnajte ju

Späť na marouflage