banana Origami

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z banánu :

Origami banánu

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu