Origami melón

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami melóna :

Origami melón

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu