Origami malých listov javora

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami malých listov javora :

Schéma origami malých listov javora , 1. etapa

Schéma origami malých listov javora , 2. etapa

Schéma origami malých listov javora , fáza 3

Schéma origami malých listov javora , etapa 4

Schéma origami malých listov javora , štádium 5