Origami z čínskych obálky

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z čínskej obálky:

Origami z čínskych obálky