Origami jednoduchého obalu

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami jednoduchých obálky:

Origami jednoduchého obalu