Origami krížové obálky

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami krížovej obálky:

Origami krížové obálky