Origami z obálky kvety

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z kvetín obálky:

Origami kvetín obálky