Origami peňaženka z obálky

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami peňaženky obálky:

Origami peňaženka z obálky