Origami zo strany obálky

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami straníckej obálky:

Origami zo strany obálky

Origami zo strany obálky

Origami zo strany obálky