Origami ventilátora

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami ventilátora :

Origami ventilátora

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu