Origami z dráhe

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami o dráhe :

Origami z dráhe

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu