Origami z vrecka oblečenie

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z vrecka oblečenia :

Origami z vrecka oblečenie

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu