Origami športového oblečenia

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami športového oblečenia :

Origami športového oblečenia , fáza 1

Origami športového oblečenia , etapy 2

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu