Origami košele

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami košele :

Origami košele

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu