Origami z dámske obleky

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami a dámske obleky :

Origami z dámske obleky

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu