Origami z klobúka

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami klobúku :

Origami z klobúka

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu