Origami rukavíc

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami rukavíc :

Origami rukavíc

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu