Origami Leva, model 3

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Lev, Model 3:

Origami Leva, model 3

Origami Leva, model 3