Origami zverokruhu: ryby, model 1

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Ryby, Model 1:

Origami zverokruhu: ryby, model 1