Origami zverokruhu: ryby, model 2

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Ryby, Model 2:

Origami zverokruhu: ryby, model 2