Origami zverokruhu: ryby, model 3

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Ryby, Model 3:

Origami zverokruhu: ryby, model 3

Origami zverokruhu: ryby, model 3