Origami jašterice

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z jašterice :

Origami jašterice

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu