Origami páv

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z páva :

Origami páv

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu