Origami skákanie žaby

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami skákanie žaby :

Origami skákanie žaby

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu