Origami z hroch

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z hroch :

Origami z hroch

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu