Origami z koala

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z koala :

Origami z koala

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu