Origami z líšky

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z líšky :

Origami z líšky

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu