Origami z pruhu

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z pruhu :

Origami z pruhu

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu