Origami z vrabca

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami pre vrabcov :

Origami z vrabca

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu