Kinesiska Lektion 2 : syntes av ordförråd

老师 lǎoshī : Professor , lärare

同学 tóngxué : Student, klasskamrat

men : Plural

我们 wǒmen vi

你们 nǐmen : ni

他们 tāmen : de

: Också med

qǐng : Inviterar , vänligen

zuò : sitt ner

不客气 bú kèqi : Varsågod

对不起 duìbùqǐ förlåt

没关系 méi guānxi det är ingenting , det spelar ingen roll

← Föregående sida - sammanfattning - Nästa sida →