Origami av små blad av lönn

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av små blad av lönn :

Diagram av origami av små blad av lönn , etapp 1

Diagram av origami av små blad av lönn , etapp 2

Diagram av origami av små blad av lönn , etapp 3

Diagram av origami av små blad av lönn , etapp 4

Diagram av origami av små blad av lönn , etapp 5