Origami av gåva kuvert

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av gåva kuvert:

Origami av gåva kuvert