Origami av planet nål

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av planet nål:

Detta origami ritades av Nick Robinson.

Origami av planet nål