รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไวยากรณ์ ภาษาจีน

ไวยากรณ์ จีน ค่อนข้างง่าย: เพศ (ชาย / หญิง) ไม่มี พหูพจน์ ไม่ ผัน : คำ คงที่. นั่นเป็นเหตุผล ที่ คำพูด เป็นสิ่งที่สำคัญ มากและ ในขณะที่เรา จะได้เห็น ต่อมา ตาม ลำดับที่เป็นตรรกะ. บริบท เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะรู้ว่า ตัวอย่างเช่นถ้า พูดถึง หนึ่งหรือ หลายสิ่งหลายอย่าง.


วลี ที่เรียบง่าย ในภาษาจีน

ใน ภาษาจีนกลาง ประโยค ง่ายๆ ที่ถูกสร้างขึ้น ใน รูปแบบ เรื่อง + กริยา (+ วัตถุ ).


คำคุณศัพท์ จีน

แต่ แปลกใจ ครั้งแรก : ดี ดีคือสิ่งที่เรา เรียกว่า คำกริยา คำคุณศัพท์นั่นหมายความว่า คำคุณศัพท์ดีแล้ว ดำเนินการกับมัน คำกริยาเป็น. จึงไม่ เพิ่ม คำกริยา เสริม คำคุณศัพท์ ในภาษาจีน.
ความไม่ชอบมาพากล ของ คำกริยา คำคุณศัพท์ เหล่านี้ ( จะดี เป็น เหนื่อย เป็น เนื้อหา ฯลฯ.) ที่อยู่ใน การยืนยัน ที่พวกเขา หมายถึงการ เปรียบเทียบ. ดังนั้น :我好 Wǒ hǎo, ไม่ได้เป็น ประโยคที่สมบูรณ์. มันจะหมายถึง ผมสบายดี แต่ ...(คุณไม่ได้ ดีตัวอย่าง ที่จะเสร็จสมบูรณ์ ประโยค.)

ในการลบ การเปรียบเทียบ และให้ เป็นประโยคที่สมบูรณ์ เรา ต้องเพิ่ม คำวิเศษณ์ hěn.

วลีฉันสบายดีถูกเขียน : 我很好 Wǒ hěn hǎo.

แต่แล้ว วลีนี้ ถูก แปลโดยฉันสบายดี.หรือฉันรู้สึกดีมาก? ในการเขียน ที่แตกต่างกัน เป็นไปไม่ได้ จะทำอย่างไรจึง มีความคลุมเครือ. โดย ข้อเสีย เมื่อเรา พูด ว่า hěn ไม่ได้ เน้น ที่มันหมายถึงฉันสบายดี.
ฟัง :

หาก hěn จะเสริม ก็หมายความว่าฉันรู้สึกดีมาก.
ฟัง :


ไม่มี การผัน

ในภาษาจีน มี การเชื่อมต่อกัน ไม่มี
我很好。 Wǒ hěn hǎo. ฉันสบายดี.
你很好。 Nǐ hěn hǎo. คุณเป็นอย่างดี..
他很好。 Tā hěn hǎo. เขา เป็นอย่างดี.


ประโยค เชิงลบ ใน จีน

การทำเช่น ประโยค เชิงลบ เราจะต้อง เพิ่ม การปฏิเสธ ก่อนที่ คำกริยา :

我不好。 Wǒ bù hǎo. ฉันไม่ ดี.

ข้อควรระวัง: เป็น คำวิเศษณ์ และ ภาษาจีนกลาง คำวิเศษณ์ จะใส่ เสมอ ก่อนที่ คำกริยา.

เพราะมัน ไม่ได้เป็น ประโยค ยืนยัน คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นการแสดงออกถึง การเปรียบเทียบไม่. ดังนั้นจึงไม่ จำเป็นที่จะต้อง เพิ่ม คำวิเศษณ์ hěn.


ประโยค คำถาม

ในภาษาจีน คำถาม ใช่ ไม่มี ( คำถาม ที่ สามารถตอบด้วย ใช่หรือไม่ และไม่ให้ ข้อมูล. ตัวอย่างเช่นคุณสบายดีหรือเปล่า?เป็นคำถามที่ ใช่ ไม่ได้ แต่คุณเป็นอย่างไร ?ไม่ได้ ) ที่ถูกสร้างขึ้น ในวิธีที่ง่าย มาก:

ประโยค + ma ?
ตัวอย่าง: 你好吗? Nǐ hǎo ma ? คุณสบายดีหรือเปล่า?

หมายเหตุ :

  1. ในขณะที่มัน ไม่ได้เป็น ประโยค ยืนยัน คำกริยา คำคุณศัพท์ ( hǎoละเอียด) ไม่ได้หมายความถึง การเปรียบเทียบ. ดังนั้นเราจึง ไม่จำเป็นต้อง เพิ่ม hěn. ถ้าเราเพิ่ม มันแล้วมัน หมายความว่า:คุณ ได้เป็นอย่างดี? 你很好吗? Nǐ hěn hǎo ma ?
  2. คำถาม ในภาษาจีน มี การพลิกกลับ ไม่มี. โครงสร้างประโยค คือ เดียวกัน:เรื่อง + + กริยา วัตถุ.

อนุภาค คำถามne

อนุภาค คำถาม ne จะใช้ในการ กลับมา คำถาม เช่น :
你好吗? Nǐ hǎo ma ? คุณสบายดีหรือเปล่า?
我很好,谢谢,你呢? Wǒ hěn hǎo, xièxie, nǐ ne ? ฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณหล่ะ?
我不好。 Wǒ bù hǎo. ฉันไม่ ดี.

คำเตือน! อนุภาค ne ไม่ได้ วาง ในตอนท้าย ของประโยค เพียงหลังจาก คำ มิฉะนั้นมัน จะมีความหมาย อื่น (หมายถึงที่จะอยู่ใน ขั้นตอน ของ) แต่เรา จะเห็น ในรายละเอียด เพิ่มเติม ในบท อื่น.

← ก่อนหน้า - ข้อมูลอย่างย่อ - หน้าถัดไป →