ชนิด ที่แตกต่างกัน ของต้นไม้ใน ภาพวาดจีน

ต้นสน

ภาพวาดจีน : สน

ฅ้นเฟอร์

ภาพวาดจีน : เฟอร์

ไม้จำพวกมะเดื่อ

ภาพวาดจีน : มะเดื่อ

วิลโลว์

ภาพวาดจีน : willowe

ต้นซีดาร์

ภาพวาดจีน : ซีดาร์

ไม้ไผ่

ภาพวาดจีน : ไม้ไผ่

กก

ภาพวาดจีน : กก

หญ้า

ภาพวาดจีน : หญ้า