Origami ของ ใบหู

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ใบพัดคือ

แผนภาพ ofpropeller

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu