Origami ของซานตาคลอสดาว

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น ซานตาคลอสดาว:

Origami ของซานตาคลอสดาว

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu